Všeobecné podmínky a pokyny k účasti na zájezdu

Registrační informace

 1. Osoba vykonávající registraci (objednatel) může přihlásit kromě sebe i další spolucestující - počet spolucestujících (včetně sebe) uvede v registračním formuláři - není potřebná vícenásobná registrace jednotlivých osob.
 2. Všechny údaje v registračním formuláři jsou povinné. Údaje zadávejte s diakritikou a interpunkcí.
 3. Povinné údaje: jméno, příjmení, tel. kontakt (mobil), platná e-mailová adresa.

Podmínky účasti

 1. Věk minimálně 18 let (v den konání zájezdu).
 2. Organizátorem potvrzená úhrada poplatku za zájezd; toto potvrzení je doručené e-mailem; vystavuje se pro každého objednavatele s uvedením zvoleného počtu spolucestujících.
 3. Platný identifikační doklad (cestovní pas nebo občanský průkaz).

Organizační pokyny

 1. Organizátorem zájezdu je PARTYBUS, Husovická 4, Brno (dále jen organizátor).
 2. Pro potřebu komunikace a poskytnutí dalších informací je k dispozici e-mailová adresa nebo telefonní číslo: info@partybusem.cz, partybusem@email.cz, +420 702 530 720
 3. Výše uvedené telefonní číslo bude k dispozici i pro vzájemnou komunikaci během zájezdu.
 4. V případě, jestli se jedná o zájezd do zahraničí, organizátor doporučuje účastníkům zájezdu mít u sebe funkční mobilní telefon s aktivovaným roamingem.
 5. V případě, jestli se jedná o zájezd do zahraničí, kde jsou potřebné cestovní doklady (pas, OP), kartička zdravotní pojišťovny, či tzv. finanční denní minimum, upozorníme na tuto nutnost v popisu zájezdu.

Závazné podmínky registrace a účasti na zájezdu mezi organizátorem a objednavatelem

 1. Objednávka zájezdu je závazná až po jeho uhrazení; rozhodující je čas přijetí platby na uvedený účet; při platbě je potřebné uvést příslušný variabilní symbol.
 2. V případě stornování účasti do 30-tého dne (včetně) před uskutečněním zájezdu, pořadatel vrací 80% z ceny zájezdu resp. účtuje storno poplatek ve výši 20% z ceny zájezdu; v případě stornování účasti do 7-mého dne (včetně) před uskutečněním zájezdu, pořadatel platbu nevrací resp. účtuje storno poplatek ve výši 100% z ceny zájezdu. Výjimku tvoří PARTYBUS na TOMORROWLAND, kde je storno poplatek ve výši 100%.
 3. Účast je možné bezplatně stornovat nejpozději 31 dní před uskutečněním zájezdu.
 4. Každý účastník zájezdu přebírá na sebe během celé doby trvání zájezdu osobní, materiální a morální odpovědnost.
 5. Každý účastník zájezdu se zavazuje nepoškodit a neznečistit autobus ani jiné věci, které nejsou v jeho vlastnictví. V případě škody, vše se zavazuje uhradit.
 6. Každý účastník zájezdu je odpovědný výlučně sám za sebe v případě zranění, nemoci, ztrátě osobních věcí anebo jiných okolností, které jakýmkoliv způsobem omezují naplánovaný průběh zájezdu.
 7. Každý účastník zájezdu dodrží určené časové termíny odjezdu autobusu; v případě problémů je povinný bezodkladně kontaktovat organizátora; organizátor doporučuje účastníkům zájezdu mít při sobe funkční mobilní telefon s aktivovaným roamingem.
 8. Nedodržením určených časových termínů přebírá každý účastník zájezdu na sebe celou odpovědnost za vyplývající problémy a komplikace včetně náhrady způsobených škod.
 9. Každý účastník zájezdu se zavazuje dodržovat platné mezinárodní zákony.
 10. Každý účastník zájezdu respektuje přísný zákaz přepravy jakýchkoliv omamných látek (drogy)!
 11. Objednavatel vyjadřuje odesláním osobních údajů v registračním formuláři souhlas s jejich zpracováním organizátorem, výhradně pro účely zájezdu a pro marketingové účely včetně zasílaní aktuálních informací a nabídkách organizátora.
 12. Všichni účastníci zájezdu cestují na vlastní nebezpečí.
 13. Objednavatel je povinný informovat o těchto všeobecných podmínkách všechny spolucestující, za které vyplnil registrační formulář.
 14. Organizátor je oprávněný tyto Všeobecné podmínky kdykoliv měnit; organizátor oznámí změny těchto podmínek na internetových stránkách tohoto servru; souhlas se změnou a aktuálním zněním těchto Všeobecných podmínek vyjadřuje objednavatel vyplněním a odesláním údajů v registračním formuláři zájezdu.

Děkujeme za dodržování všeobecných podmínek a organizačních pokynů.

PŘEJEME PŘÍJEMNOU CESTU a DOBROU ZÁBAVU
tým PARTYBUS